...

"Ondanks de bewijzen van de te verwachten voordelen van het beheer van de CV risicofactoren (zoals verlaging van de arteriële bloeddruk en de cholesterolemie) bij patiënten met DT2, haalt een onaanvaardbaar aantal vrouwen op wie dit betrekking heeft de aanbevolen behandelingsdoelstellingen niet", betreurt de hoofdauteur van deze verkennende studie, dr. Giulia Ferrannini (Karolinska Institutet in Stockholm). "CV aandoeningen vormen de belangrijkste overlijdensoorzaak bij vrouwen, terwijl die ziekten nog nooit zo gemakkelijk konden worden voorkomen en behandeld. De redenen voor dit ongelijke behandelingsniveau ten opzichte van mannen zijn complex en moeten verder worden onderzocht."Bij patiënten met diabetes type 2 zijn verlies van levenskwaliteit en overlijden hoofdzakelijk te wijten aan CV aandoeningen. In eerdere studies werd gesuggereerd dat DT2 geassocieerd is met een hoger risico op coronariopathie, CVA en overlijden bij vrouwen dan bij mannen. Om er meer over te weten te komen, hebben de onderzoekers de gegevens geanalyseerd van 9.901 volwassenen deelnemers (46% vrouwen; gemiddelde leeftijd: 66 jaar) van de REWIND-studie, die in 24 landen werd uitgevoerd. Er waren significant minder vrouwen dan mannen met antecedenten van CV ziekten (20 versus 41%).De onderzoekers hebben met name het individuele risico op CV complicaties geanalyseerd, onder andere CVA, MI, ernstig hartfalen en overlijden door CV of niet-CV oorzaken, na correctie voor verschillende factoren.De vrouwen hadden minder kans dat hun arts hen de aanbevolen geneesmiddelen voorschreef, zoals ACE-remmers of sartanen voor de arteriële bloeddruk (80% versus 83%) en vooral statines (73% versus 81%). Tijdens de twee jaar durende follow-up bereikten ze minder vaak de streefwaarden voor LDL-cholesterol.Referentie: Gender differences in cardiovascular risk, treatment, and outcomes: a post-hoc analysis from the REWIND trial. G. Ferrannini et al. Diabetologia 2021 Vol 64 Sept issue 1