...

De studie heeft vroege chirurgie (binnen 2 maanden) vergeleken met een klassieke klinische follow-up (enkel chirurgische interventie als de patiënt symptomen krijgt, als de ejectiefractie daalt tot minder dan 50% of als de pieksnelheid stijgt met meer dan 0,5 m/sec in een jaar). Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van sterfte tijdens de operatie (die was 0%) en cardiovasculaire sterfte.15,3% van de 72 patiënten van de groep met een klassieke klinische follow-up en 1,4% van de patiënten die snel werden geopereerd, zijn aan een hart- en vaataandoening overleden (HR 0,09; p = 0,003). Ook de secundaire eindpunten waren beter na vroege chirurgie:De resultaten waren vergelijkbaar bij een per-protocolanalyse. De studie pleit dus voor vroege chirurgie bij patiënten met een asymptomatische, maar ernstige aortastenose. Toch twee opmerkingen: de patiënten in de studie waren vrij jong (gemiddeld 63 jaar) en ongeveer 2/3 van de patiënten had een bicuspide aortaklep, een wat speciale patiëntenpopulatie. Naar de presentatie van DH Kang op de wetenschappelijke sessies van de American Heart Association, Philadelphia 16-18 november (AHA 2019).