...

Van de 31.239 vrouwen die overleden in 2017 stierf 30% aan een cardiovasculaire aandoening. Tussen de leeftijd van 75 en 84 jaar stierven de meeste vrouwen door een beroerte. Vanaf 85 jaar waren hartfalen of complicaties van een hartziekte de belangrijkste doodsoorzaak.Tussen 55 en 79 jaar was longkanker de belangrijkste oorzaak van overlijden bij mannen. Na 80 jaar werd dat een ischemische hartaandoening, en vanaf 85 jaar hartfalen of complicaties van een hartaandoening. Van de 30.622 mannen die in 2017 overleden, stierf 26% als gevolg van een cardiovasculaire ziekte.Het risico om aan een hart- en vaatziekte te overlijden op jongere leeftijd is de voorbije jaren wel afgenomen. 2017 was een recordjaar omdat het totale aantal sterfgevallen (61.861) voordien nooit zo hoog lag. Maar als men de direct gestandaardiseerde sterfte (Age Standardized Rate op Europese Standaardbevolking of ASR-E) bekijkt, dan stelt men de voorbije 15 jaar een belangrijke daling vast.Bij mannen daalde de ASR-E met 28% (van 155 per 10.000 inwoners naar 111) en bij vrouwen met 23% (van 97 per 10.000 inwoners naar 75).Bij mannen is 57% van die daling toe te schrijven aan de vermindering van de cardiovasculaire sterfgevallen (van 55 naar 30 per 10.000 inwoners, dat is -45%).Bij vrouwen is de daling van de globale (direct gestandaardiseerde) sterfte zelfs voor 89% toe te schrijven aan de verminderde cardiovasculaire mortaliteit (van 39 naar 21 per 10.000 inwoners, dat is -45%).De cijfers komen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat statistieken bijhoudt over het aantal overlijdenscertificaten dat het ontvangt van de gemeenten.