...

De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 158 259 vrouwen en 36 525 mannen zonder diabetes, hartziekte of kanker om na te gaan of er een correlatie bestaat tussen de inname van volle graangewassen en type 2-diabetes. Tijdens een follow-up van 4 618 796 persoonjaren hebben 18 629 proefpersonen type 2-diabetes gekregen.Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren was het risico op type 2-diabetes 29% lager bij de proefpersonen met de hoogste consumptie van volle graangewassen dan bij de proefpersonen met de laagste consumptie.Bij analyse van de verschillende volle graangewassen hebben de vorsers vastgesteld dat het eten van een of meer porties per dag van volkorenontbijtgranen of donker brood correleerde met een respectievelijk 19% en 21% lager risico op ontwikkeling van type 2-diabetes dan bij het eten van minder dan één portie per maand.Wat de andere volle graangewassen betreft, waarvan de gemiddelde inname lager ligt, was het risico op type 2-diabetes 21% lager bij het eten van twee of meer porties havermout per week, 15% lager bij het eten van twee of meer porties toegevoegde zemelen per week en 12% lager bij het eten van twee of meer porties bruine rijst of tarwekiemen per week.Het risico daalde niet verder vanaf twee porties volle graangewassen per dag en vanaf ongeveer een halve portie volkorenontbijtgranen en donker brood per dag.Aangezien het een observationeel onderzoek betreft, kan er niet uit worden afgeleid dat het gaat om een oorzakelijk effect. Die correlatie werd echter al in een zeer groot aantal studies teruggevonden.(referentie: British Medical Journal, 8 juli 2020, doi: 10.1136/bmj.m2206)