...

De auteurs hebben een vitamine D-spiegel van 50 nmol/l (ondergrens van de normaalwaarden) gebruikt als referentiewaarde en hebben dan het overlijdensrisico berekend bij een lage (≤10 nmol/l) en een hoge vitamine D-spiegel (≥ 90 nmol/l). Een lage vitamine D-spiegel correleerde met een twee- tot driemaal hoger overlijdensrisico, vooral in de leeftijdsgroep van 45-60 jaar. Een hoge vitamine D-spiegel correleerde met een 30-40% lager overlijdensrisico, en het grootste effect werd gezien in de leeftijdsgroep van 45-60 jaar. Bij 75-plussers werd geen significante correlatie waargenomen tussen de vitamine D-spiegel en de sterfte.Bij het natrekken van de doodsoorzaken hebben de vorsers de proefpersonen ingedeeld in twee groepen: een vitamine D-spiegel ≤ 50 nmol/l en ≥ 50 nmol/l. De sterkste correlatie tussen de vitamine D-spiegel en specifieke doodsoorzaken betrof niet hart- en vaataandoeningen of kanker, maar wel diabetes: het overlijdensrisico als gevolg van diabetes was 4,4-maal hoger in de groep met een vitamine D-spiegel ≤ 50 nmol/l dan in de groep met een vitamine D-spiegel > 50 nmol/l. Ook de sterfte aan infectieziekten was tweemaal hoger in de groep met een vitamine D-spiegel ≤ 50 nmol/l. Er werd geen hoger overlijdensrisico gemeten bij een vitamine D-spiegel > 100 nmol/l.De onderzoekers concluderen dat hun studie bevestigt dat veralgemeende vitamine D-supplementen vroege sterfte zouden kunnen tegengaan en dat er geen redenen zijn om zich zorgen te maken over een eventueel nefast effect van hogere vitamine D-spiegels dan normaal.Naar R. Marculescu et al. EASD 2019 poster 325.