...

Vorsers van het Queen Mary Hospital (Universiteit van Hongkong) hebben het effect van CPAP (continuous positive airway pressure) op de systolische en de diastolische bloeddruk en de serumspiegels van twee biomarkers van het myocard gemeten bij patiënten met hypertensie die minstens drie antihypertensiva innamen en tevens een matig ernstig tot ernstig OSAS vertoonden.De studie werd uitgevoerd bij 92 patiënten (75% mannen, leeftijd 51± 8 jaar, apneu-hypopneu-index 40 ± 8/uur, 3,4 antihypertensiva (spreiding 3-6)). De patiënten werden in een 1-1-verhouding gerandomiseerd naar CPAP (interventiegroep) of een controlegroep zonder CPAP en werden gedurende acht weken gevolgd. In de interventiegroep daalde de bloeddruk significant in vergelijking met de controlegroep. Gemiddelde daling:Bij verdere analyse werd vastgesteld dat CPAP de bloeddruk enkel significant deed dalen bij de patiënten bij wie de bloeddruk 's nachts niet daalde ('non-dippers' = daling van de bloeddruk met 0-10% in vergelijking met de bloeddruk overdag). Het verschil was niet significant bij de 'dippers' (daling van de bloeddruk 's nachts met 10-20% in vergelijking met de bloeddruk overdag).Een behandeling met CPAP verlaagde ook de serumspiegel van troponine en brain natriuretic peptide (BNP) significant in vergelijking met de controlegroep. De serumspiegel van troponine daalde met 1,74 pg/ml (95% BI: 0,5-2,97) (p = 0,006) en de serumspiegel van BNP daalde met 9,1 pg/ml (95% BI: 0,6-17,6) (p = 0,036).Lui MM et al. Eur Respir J. 2021 Apr 1. Online ahead of print. https://erj.ersjournals.com/content/early/recent