...

Cannabis is een van de meest gebruikte recreatieve drugs. Cannabis is recentelijk (2018) gelegaliseerd in Canada en is in meerdere rechtsgebieden in de Verenigde Staten uit het strafwetboek geschrapt. Dat heeft geleid tot een bredere beschikbaarheid en betere sociale aanvaarding van cannabis. Het gebruik van cannabis stijgt, vooral bij jongvolwassenen, maar de effecten ervan op de gezondheid zijn nog niet goed bekend. In eerdere studies is een link vastgesteld tussen een hoge cannabisconsumptie en het risico op myocardinfarct. Een groep van de Universiteit van Toronto heeft de cardiovasculaire gevolgen ervan verder uitgepluisd.De Canadese vorsers hebben voor hun transversale studie de gegevens samengevoegd van de 2017-cohorte en de 2018-cohorte van de enquête American Behavioral Risk Factor Surveillance System van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) van de Verenigde Staten. 4610 (17,5 %) van de 33 173 jongvolwassenen van 18-44 jaar hadden verklaard de laatste 30 dagen cannabis te hebben gebruikt.Het risico op myocardinfarct bleek tweemaal hoger te zijn bij volwassenen jonger dan 45 jaar die recentelijk cannabis hadden gebruikt, dan bij diegenen die er geen gebruikten. 1,3 % van de cannabisgebruikers (61 op de 4610) heeft een myocardinfarct doorgemaakt tegen 0,8 % van de respondenten die er geen gebruikten (240/28 563).De wetenschappers hebben bij analyse van het profiel van de cannabisgebruikers vastgesteld dat het vooral ging om mannen, die gewone of e-sigaretten rookten en regelmatig dronken. Dat zijn cardiovasculaire risicofactoren, maar bij de analyse werd gecorrigeerd voor die factoren om het effect van cannabis alleen te kunnen ramen. Voorts hebben de vorsers vastgesteld dat alle vormen van cannabisgebruik een risico inhielden: roken, dampen of een andere techniek zoals inname door de mond.Tandis Nikhil Mistry, coauteur van de studie, vestigt de aandacht van jongeren op de risico's van gebruik van cannabis. Zijn collega dr. Karim Ladha raadt de artsen aan kennis te nemen van de conclusies van de studie en hun patiënten te waarschuwen dat regelmatig cannabisgebruik een cardiovasculair risico inhoudt. (referentie: Canadian Medical Association Journal, 7 september 2021, DOI: 10.1503/cmaj.202392)