...

In die studie werden tussen 1995 en 1998 gegevens verzameld van 4.737 volwassenen. Uitgaande van die gegevens hebben de auteurs het verband onderzocht tussen diabetes en slaapafwijkingen en meer bepaald ademhalingsproblemen en het slaaprendement (effectieve slaaptijd in percent van de tijd die in bed wordt doorgebracht).De prevalentie van diabetes bedroeg 9,3% bij de proefpersonen met ademhalingsproblemen tijdens de slaap (minstens 5 episoden van apneu of hypopneu per uur) en 5,3% bij de patiënten zonder dergelijke problemen (p < 0,001). De proefpersonen werden in 3 groepen ingedeeld volgens het slaaprendement: groep 1 slaaprendement ≥ 85%, groep 2 80-84,9% en groep 3 < 80%. De prevalentie van diabetes steeg naarmate het slaaprendement verminderde (5,7% in groep 1; 7,1% in groep 2 en 10,3% in groep 3, p < 0,001).Het verschil tussen de groepen was niet significant als enkel rekening werd gehouden met de patiënten met ademhalingsstoornissen tijdens de slaap (respectievelijk 8,3%, 8,5% en 10,9%, p = 0,134), maar was wel significant bij analyse van de proefpersonen zonder ademhalingsstoornissen tijdens de slaap (respectievelijk 3,5%, 5,6% en 9,5%, p < 0,001). Na correctie voor vertekenende factoren correleerde een rendement < 80% significant met een hogere prevalentie van diabetes bij mensen zonder ademhalingsstoornissen tijdens de slaap (OR 1,9; 95% BI 1,2-3,0; p = 0,007). De onderzoekers concluderen dan ook dat mensen met een slecht slaaprendement vaker minder goed slapen, wat invloed zou kunnen hebben op de leptinespiegel. Leptine is een hormoon dat het eetgedrag, het energieverbruik en de glykemie controleert.B Yan et al. J Diabetes. 10 sep 2019. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1753-0407.12987