...

In Frankrijk heeft de Haute Autorité de Santé (HAS) de literatuur doorgenomen en meta-analyses uitgevoerd die alle leren dat metabole chirurgie beter is dan de klassieke medicamenteuze behandeling bij type 2-diabetespatiënten met graad I-obesitas (waarschijnlijkheid van remissie driemaal hoger na 24 maanden en tweemaal hoger na 36 maanden dan met een klassiek medisch beleid).Er bestaan drie technieken, namelijk laparoscopische plaatsing van een aanpasbare maagring (LAGB), een longitudinale gastrectomie (sleeve-gastrectomie) en een Roux-'en-Y'-gastric bypass. Er zijn geen bewijzen dat een gegeven techniek beter is dan de andere. Wat de operatieve en postoperatieve veiligheid betreft, heeft de HAS geen speciale signalen gedetecteerd in termen van aard, ernst en frequentie van bijwerkingen in vergelijking met wat we al weten in de huidige indicaties (graad II- en graad III-obesitas).Men gaat er dus van uit dat metabole chirurgie kan worden voorgesteld aan type 2-diabetespatiënten met een graad I-obesitas als de streefwaarden voor de glykemie niet worden bereikt ondanks een medische behandeling met antidiabetica, een dieet en aangepaste lichaamsbeweging volgens de huidige richtlijnen voor een goede praktijk gedurende minstens twaalf maanden.Er zijn nog te weinig gegevens over patiënten met overgewicht. De respectieve waarde van metabole chirurgie en de nieuwe antidiabetica die het gewicht duidelijk doen dalen, moet nog worden geëvalueerd.Hierklikken voor meer details.