...

In het totaal zijn 799 sterfgevallen als gevolg van een hart- en vaataandoening gedocumenteerd bij de 7.700 deelnemers (50,5% mannen) bij wie de folaten waren gemeten (mediane serumspiegel 12,1 ng/ml; follow-up van 72.031 persoonsjaren) en 467 bij de 4.860 deelnemers (50,7% mannen) bij wie de vitamine B12-spiegel was gemeten (mediane serumspiegel 506,1 pg/ml; follow-up van 43.855 persoonsjaren).De proefpersonen werden in kwartielen ingedeeld (van Q1 naar Q4) naargelang van de serumspiegel van folaten en vitamine B12. In beide gevallen zijn niet-lineaire correlaties met de cardiovasculaire sterfte waargenomen.In vergelijking met de deelnemers met een serumfolaatspiegel in Q2 (7,1-12,1 ng/ml) was de cardiovasculaire sterfte 1,43-maal (95% BI: 1,04-1,98) hoger in het laagste kwartiel (Q1 <7,1 ng /ml) en 1,03-maal (0,74-1,44) hoger in het hoogste kwartiel (Q4 ≥ 19,5 ng/ml). In vergelijking met de deelnemers met een vitamine B12-spiegel in Q2 (369,1-506,0 pg/ml), was de HR van cardiovasculaire sterfte 1,74-maal (95% BI: 1,20-2,52) hoger in het laagste kwartiel (Q1 < 369,1 pg/ml) en 2,32-maal (95% BI: 1,60-3,35) hoger in het hoogste kwartiel (Q4 ≥ 703,5 pg/ml). Ook niet-lineaire correlaties zijn vastgesteld met de totale sterfte.Volgens die studie correleren lage serumfolaatspiegels en lage en hoge serumspiegels van vitamine B12 significant met een hogere cardiovasculaire sterfte bij type 2-diabetespatiënten. Misschien zouden we dus dat risico kunnen verlagen door matige, stabiele serumspiegels te verzekeren (niet hoger dan de mediane spiegels in deze studie).Naar Y Liu et al. JAMA Netw Open. 2022; 5(1): e2146124. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.46124