...

Een hoge cumulatieve systolischebloeddrukbelasting en een hoge polsdruk (verschil tussen de systolische en de diastolische bloeddruk) correleerden beide met een hoger risico op optreden van die drie eindpunten (p telkens < 0,001). Er is een dosis-responsrelatie vastgesteld: hoe hoger de systolischebloeddrukbelasting en hoe hoger de polsdruk, des te hoger was het risico op optreden van die eindpunten.Indirect bewijs door een post-hocanalyse van twee studies bij 4.789 patiënten met hypertensie en hartfalen die het effect van de tijd dat de bloeddruk binnen de streefwaarden (systolische bloeddruk 120-130 mmHg) lag (TTR, Time in Target Range), op een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte en ziekenhuisopname wegens hartfalen heeft onderzocht (2). Een lineaire negatieve correlatie werd vastgesteld tussen de TTR en het risico op optreden van een van de items van het samengestelde eindpunt. Het risico op optreden van een van de items van het samengestelde eindpunt (HR 0,71), de cardiovasculaire sterfte (HR 0,68), het risico op ziekenhuisopnames wegens hartfalen (HR 0,70), de totale sterfte (HR 0,69) en het aantal ziekenhuisopnames ongeacht de reden (HR 0,76) waren significant lager bij de patiënten met een TTR in het bovenste kwartiel (38-100%).Dat alles onderstreept het belang van een langdurige controle van de bloeddruk: de voordelen als de bloeddruk goed onder controle kan worden gehouden, en de gevolgen als dat niet lukt.1. C Li et al. J Am Coll Cardiol. 2022; 79: 1321-35.https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2022.01.0452. K Chen et al. JACC Heart Fail. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 6 april 2022. https://www.jacc.org/doi/abs/10.1016/j.jchf.2022.01.010