...

e vorsers hebben de correlaties onderzocht voor 3driestapsnelheden: ontspannen < 3,2 km/uur = referentie, matig 3,2-4,8 km/uur en snel > 4,8 km/uur. Ook werd gezocht naar een eventuele correlatie tussen de stapsnelheid en het risico op optreden van hartfalen.Tijdens een mediane follow-up van 16,9 jaar zijn 1.455 ziekenhuisopnames wegens acute decompensatie van hartfalen gedocumenteerd en werd een sterke negatieve correlatie vastgesteld tussen de stapsnelheid en het risico op hartfalen:Soortgelijke correlaties werden vastgesteld ongeacht het type hartfalen:< 1 uur per week snel stappen en > 2 uur per week ontspannen of matig snel stappen correleerden met eenzelfde daling van het risico op hartfalen.Hoe sneller men stapt, des te kleiner is het risico op optreden van hartfalen, ongeacht het type hartfalen, wat uiteraard geen verrassing is. Nu moet nog worden onderzocht of het al dan niet gaat om een oorzakelijk verband. Verlagen interventies die de stapsnelheid verhogen, het risico op hartfalen en is sneller stappen gedurende een kortere tijd even effectief? Verder onderzoek ...Naar MM Miremad et al. J Am Geriatr Soc. 20 jan 2022. Online gepubliceerd voor de papieren versie.