...

Het FAST-MI-register omvat de gegevens van nationale peilingen die in Frankrijk werden uitgevoerd tussen 2005 en 2015, over 12.660 patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen wegens een myocardinfarct.De vorsers hebben het risico op hartfalen tijdens het ziekenhuisverblijf en het eerste jaar na ontslag uit het ziekenhuis bij de ongeveer 25% diabetespatiënten (n = 3.114) vergeleken met dat bij patiënten zonder diabetes. Bij diabetespatiënten hebben ze de vijfjaarssterfte vergeleken bij patiënten die binnen een jaar na het infarct opnieuw in het ziekenhuis dienden te worden opgenomen wegens hartfalen, en de patiënten die geen hartfalen hebben ontwikkeld.Van de diabetespatiënten heeft 32% hartfalen ontwikkeld tijdens de ziekenhuisopname wegens myocardinfarct tegenover 17% van de patiënten zonder diabetes. Na correctie voor vertekenende factoren bleken diabetespatiënten een 56% hoger risico op hartfalen te lopen dan patiënten zonder diabetes.Het aantal ziekenhuisopnames wegens niet-fataal hartfalen tijdens het eerste jaar na het infarct, bedroeg 5,1% bij de diabetespatiënten en 1,8% bij de patiënten zonder diabetes. Na correctie voor vertekenende factoren was het risico op verergering van het hartfalen dus 44% hoger bij diabetespatiënten.56% van de diabetespatiënten die een jaar na het infarct nog in leven waren en die tijdens het eerste jaar in een ziekenhuis waren opgenomen wegens hartfalen, is overleden tijdens de daaropvolgende vier jaar versus 21% van de patiënten zonder hartfalen. Na correctie voor vertekenende factoren was de sterfte na vijf jaar dus 73% hoger bij de patiënten met hartfalen. Het risico was bijzonder hoog bij diabetespatiënten die werden behandeld met insuline.De studie leert dus dat diabetes frequent is en het risico op hartfalen na een infarct sterk verhoogt en dat patiënten met diabetes die hartfalen ontwikkelen binnen een jaar na het infarct, een hoger overlijdensrisico lopen.Naar de presentatie van Nicolas Danchin, Parijs, ESC 2019 Parijs, 31 augustus - 4 september