...

Tot 30% van de mensen lijdt aan slapeloosheid. In eerdere onderzoeken werd al een verband waargenomen tussen insomnia en een hoger risico op hartziekten en CVA, maar het was nog niet duidelijk of het ging om een gewone correlatie dan wel om een oorzakelijk verband.Om dat verder uit te pluizen, hebben vorsers van het Karolinska Institutet in Stockholm de gegevens verzameld van ongeveer 1,3 miljoen mensen met of zonder hart- en vaataandoeningen in het kader van vier grote studies. Mendeliaanse randomisatie is een epidemiologische methode die genetische varianten analyseert die geassocieerd zijn met een risicofactor, om na te gaan of de risicofactor een oorzaak van de ziekte is. Door middel van mendeliaanse randomisatie hebben dr. Susanna Larsson et coll. ontdekt dat genetische vatbaarheid voor insomnia correleerde met een significant hoger risico op coronairlijden, hartfalen en ischemisch CVA, maar niet met een hoger risico op atriumfibrillatie.Een zwakte van de studie is volgens dr. Larsson dat de resultaten slaan op de genetische varianten en niet op de insomnia zelf. Je kan dan wel een correlatie vaststellen, maar niet aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de insomnia en hart- en vaataandoeningen. Misschien zijn er andere factoren die leiden tot insomnia én hart- en vaataandoeningen veroorzaken.Volgens de auteurs is het belangrijk na te gaan wat de oorzaak is van de insomnia, en moet je de oorzaak aanpakken. De slaap is immers een gedrag dat kan worden gewijzigd door nieuwe gewoontes aan te kweken en stressmanagement." (referentie: Circulation, 19 augustus 2019, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041830)https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041830