...

Bij een nieuwe, vooraf gespecificeerde analyse werden de patiënten volgens hun linkerventrikelejectiefractie (LVEF) in drie groepen ingedeeld: 671 patiënten met hartfalen met gedaalde LVEF ( < 45%) en 16.489 patiënten met een gevrijwaarde LVEF, van wie 1.316 patiënten met hartfalen en 15.173 zonder hartfalen.Bij de patiënten met hartfalen met een gedaalde LVEF verlaagde dapagliflozine de frequentie van optreden van een van de items van het samengestelde eindpunt (ziekenhuisopname wegens hartfalen of cardiovasculaire sterfte) met 38% in vergelijking met de placebo. Bij de patiënten zonder hartfalen met gedaalde LVEF was dat significant minder: 12%.Bij de patiënten met hartfalen met een gedaalde LVEF verlaagde dapagliflozine de cardiovasculaire sterfte met 45% en de totale sterfte met 41% in vergelijking met de placebo. Bij de patiënten met een gevrijwaarde LVEF werd geen verschil waargenomen.Dapagliflozine verlaagde het aantal ziekenhuisopnames wegens hartfalen bij alle patiënten, ongeacht de LVEF en ongeacht of de patiënten al dan niet hartfalen vertoonden. Dat is dus goed nieuws voor patiënten met hartfalen met een gevrijwaarde LVEF.Die resultaten werden bijgetreden door die van een studie uitgevoerd in het reële leven, waarin werd aangetoond dat een SGLT2-remmer het samengestelde eindpunt van ziekenhuisopname wegens hartfalen of overlijden significant verlaagde (HR 0,54; 95% BI 0,44-0,65; p < 0,001) in vergelijking met andere antidiabetica, ongeacht de initiële LVEF (HR 0,50 in geval van een LVEF ≤ 40% en 0,53 in geval van een LVEF > 40%). De correlatie bleef overeind als de analyse werd uitgevoerd naargelang de LVEF ≤ 50% en > 50% was, en als de analyse enkel werd uitgevoerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen.Naar de presentaties van Eri T Kato en Carolyn SP Lam. ACC 2019, New Orleans 16-18 maart.