...

Een Israëlische groep heeft het effect van hervatting van de seksuele activiteit na een infarct met eenzelfde frequentie als voor het infarct op de langetermijnoverleving onderzocht. De studie werd uitgevoerd bij 495 seksueel actieve patiënten van hoogstens 65 jaar die deelnemen aan de Israëlische longitudinale studie bij patiënten met een eerste myocardinfarct (eerste ziekenhuisopname in 1992-1993).53% van de patiënten die na het infarct even vaak seks hadden als voor het infarct of meer seks dan voor het infarct, was van een hoger sociaaleconomisch niveau en vertoonde minder neiging tot depressie dan de patiënten die minder seks hadden dan voor het infarct of helemaal geen seks meer hadden.Tijdens een mediane follow-up van 22 jaar is 43% van de patiënten overleden. Er werd een negatieve correlatie waargenomen tussen de totale sterfte en voortzetting van seksuele activiteit met eenzelfde of een hogere frequentie: de totale sterfte was 35% lager dan bij de patiënten die minder seks of geen seks meer hadden na het infarct (HR 0,65; 95% BI 0,48-0,88). De overleving op lange termijn is dus beter. Dat pleit voor een hervatting van de eerdere seksuele activiteit tijdens de eerste maanden na een infarct. Bij de nacontroles na een infarct moeten de artsen de patiënten dan ook in die zin adviseren.Cohen G et al. Eur J Prev Cardiol. 2020 Sep 22 Online ahead of print.