...

Het primaire eindpunt was de gemiddelde verandering van de NT-proBNP-spiegel na 4 en 8 weken in vergelijking met de beginwaarde. Ook werd gekeken naar de volgende bijwerkingen: angio-oedeem, hyperkaliëmie, symptomatische hypotensie en een achteruitgang van de nierfunctie.Naargelang van de systolische bloeddruk (100 tot 120 mm Hg of > 120 mm Hg) werd sacubitril/valsartan gestart in een dosering van respectievelijk 24/26 en 49/51 mg 2x/d en werd enalapril gestart in een dosering van respectievelijk 2,5 en 5 mg 2x/d. Het was de bedoeling om de dosering tijdens de acht weken durende studie te verhogen tot respectievelijk 97/103 mg en 10 mg 2x/d.De NT-proBNP-spiegel daalde met gemiddeld 46,7% bij de 440 patiënten van de sacubitril/valsartan-groep en met 25,3% bij de 441 patiënten van de enalaprilgroep (HR 0,71; p < 0,001). Sacubitril/valsartan verlaagde de NT-proBNP-spiegel meer vanaf de eerste week van de behandeling. Ook het troponinegehalte daalde meer met sacubitril/valsartan. Hoewel de studie niet krachtig genoeg was om de effecten op de klinische eindpunten ten volle te kunnen inschatten, werd toch een significante daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames wegens hartfalen gemeten tijdens de follow-up. De frequentie van bijwerkingen (achteruitgang van de nierfunctie, hyperkaliëmie, hypotensie) was identiek in de twee groepen.Voor meer details verwijzen we u naar het artikel dat nog tijdens de presentatie online werd gezet op de website van the New England Journal of Medicine.Naar de presentatie van Eric Velazquez, New Haven, Verenigde Staten. AHA 2018 Chicago 10-12 november.