...

Een Amerikaanse groep heeft de gegevens doorgenomen van de ARIC-studie (Atherosclerosis Risk in Communities) om de correlatie te evalueren tussen diabetes (nuchtere glykemie ≥ 126 mg/dl [7 mmol/l] of een niet-nuchtere glykemie ≥ 200 mg/dl [11,1 mmol/l], diagnose van diabetes gesteld door een arts of inname van antidiabetica) en het risico op ziekenhuisopname wegens en overlijden aan een infectie (analyse van de ontslagdossiers).De analyse betreft 12.379 patiënten die werden gevolgd van 1987-1989 tot 2019. De gemiddelde leeftijd was 54,5 jaar, 54,3% waren vrouwen en 24,7% was zwart. Tijdens een mediane follow-up van 23,8 jaar zijn 4.229 ziekenhuisopnames wegens infectie geregistreerd.Na correctie voor vertekenende factoren was het risico op ziekenhuisopname wegens infectie hoger bij de diabetespatiënten (n = 1.485) dan bij de patiënten zonder diabetes (n = 10.894): 25,4 versus 15,2 per 1.000 patiëntjaren (HR 1,67, 95% BI 1,52-1,83). De correlatie was bijzonder sterk voor infectie van de voet (HR 5,99, 95% BI: 4,38-8,19), bij jongere patiënten (< 55 jaar) en bij zwarte patiënten.De sterfte aan infectie was vrij laag (362 patiënten zijn gestorven aan een infectie), maar het gecorrigeerde risico was nagenoeg 2-maal hoger bij diabetespatiënten (2,1 versus 1,2 per 1.000 patiëntjaren) (HR 1,72, 95% BI: 1,28-2,31).Conclusie: diabetes houdt een hoog risico in op ziekenhuisopname wegens een infectie. Een betere preventie en een snelle behandeling van infecties bij diabetespatiënten zijn noodzakelijk om de morbiditeit en de sterfte als gevolg van infecties te verlagen.Fang M et al. Diabetologia. 2021; 64: 2458-65. https://doi.org/10.1007/s00125-021-05522-3