...

De auteurs zijn uitgegaan van de nationale gegevensbanken van het US Department of Veterans Affairs om het risico op diabetes te meten bij 181.280 mensen met een positieve SARS-CoV-2-test tussen maart 2020 en september 2021 die 30 dagen na de infectie nog in leven waren, in vergelijking met twee controlegroepen van mensen zonder SARS-CoV-2-infectie: een actuele cohorte (4.118.441 mensen onderzocht tussen maart 2020 en september 2021) en een historische cohorte (4.286.911 mensen onderzocht tussen maart 2018 en september 2019). Niemand vertoonde diabetes bij inclusie in de studie. Het risico op diabetes en gebruik van antidiabetica werd via verschillende analyses geëvalueerd tijdens een mediane follow-up van 352 dagen.Bij vergelijking met de actuele cohorte vertoonde de covid-19-cohorte na 12 maanden:Bij analyse van die twee criteria samen bedroeg de HR 1,46 (95% BI: 1,43-1,50), dus een stijging van het aantal gevallen van diabetes of gebruikers van antidiabetica met 18,03 per 1.000 personen.Er is ook een positieve dosis-responsrelatie vastgesteld tussen de ernst van de acute infectie (ambulante behandeling, ziekenhuisopname, intensive care) en de incidentie van diabetes, maar zelfs na een matige covid-19 waarvoor geen ziekenhuisopname vereist was, was het aantal diagnosen van diabetes na een jaar hoger. Bij vergelijking met de historische controlegroep zijn soortgelijke resultaten gemeten.Y Xie & Z Al-Aly. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022; 10: 311-21.https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00044-4