...

Een groep uit Colorado is dat gaan uitpluizen via twee studies. In één studie hebben ze de eiwitten geanalyseerd en een inflammatoire signatuur opgespoord in 24 serumstalen van patiënten met een aortastenose die in aanmerking kwamen voor een TAVI. De stalen werden afgenomen meteen voor de procedure of een maand later. De eiwitsamenstelling was anders in de stalen afgenomen na TAVI. De stalen afgenomen na TAVI verminderden in vitro (cultuur op hydrogel) de activiteit van fibroblasten in de hartkleppen en het hart, terwijl de sera afgenomen voor de TAVI die fibroblasten net activeerden. Volgens de vorsers wijst dat erop dat sera afgenomen voor een TAVI bij mannen een transformatie van de hartklepcellen en de hartcellen naar een type fibrose in de hand werken, dat meer bestand zou zijn tegen de inactivering als gevolg van de procedure, dan pre-TAVI-sera van vrouwen. Die observatie zou kunnen verklaren waarom de resultaten na TAVI vaak minder goed zijn en de overleving slechter is bij mannen dan bij vrouwen.De andere studie heeft de correlatie onderzocht tussen de veranderingen van het hartdebiet en de hartfunctie en de uitkomst bij 70 patiënten met een ernstige aortastenose die gedurende 30 dagen na de TAVI werden gevolgd.De levenskwaliteit na 30 dagen bleek beter te zijn bij de patiënten die voor de procedure een lage vasculaire impedantie en een hoge linkerventrikelejectiefractie hadden. De vorsers raden dan ook aan om de hemodynamiek breder te evalueren en zich niet alleen te baseren op metingen van de hartklep. Dan zouden de artsen zich een beter idee kunnen vormen van de te verwachten effecten van de interventie en zouden ze de interventie beter kunnen plannen.Naar BA Aguado et al. Sci Transl Med. 2019 Sep 11; 11(509). https://stm.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/scitranslmed.aav3233