...

Volgens eerdere onderzoeken zou een slechte mondhygiëne ertoe kunnen leiden dat bacteriën in het bloed geraken en een systemische ontsteking veroorzaken, waardoor het risico op atriumfibrillatie en hartfalen stijgt. Een nieuwe studie bevestigt dat regelmatig tandenpoetsen goed is voor de gezondheid van het hart- en vaatstelsel.Vorsers van de Ewha Womans University in Seoel zijn tot die conclusie gekomen na analyse van 161 286 deelnemers van 40-79 jaar zonder voorgeschiedenis van atriumfibrillatie, hartfalen of hartkleplijden, die informatie hebben gegeven over hun mond- en tandhygiëne en bij wie een medisch routineonderzoek werd uitgevoerd tussen 2003 en 2004.Tijdens een mediane follow-up van 10,5 jaar hebben 4911 proefpersonen (3%) een atriumfibrillatie ontwikkeld en 7971 (4,9%) hartfalen.Na correctie voor een aantal vertekenende factoren (leeftijd, geslacht, sociaaleconomische toestand, regelmatige lichaamsbeweging, alcohol drinken, de BMI, hypertensie, diabetes, dyslipidemie, roken ...) bleek het risico op atriumfibrillatie en hartfalen respectievelijk 10% en 12% lager te zijn bij de mensen die hun tanden driemaal per dag of vaker poetsten. De auteurs hebben niet gekeken naar de onderliggende mechanismen, maar een mogelijke hypothese is dat frequent tandenpoetsen de hoeveelheid bacteriën in de biofilm onder het tandvlees vermindert, waardoor die minder in het bloed geraken.Volgens een redactioneel commentaar is het echter nog te vroeg om tandenpoetsen aan te raden ter preventie van atriumfibrillatie en hartfalen. (referentie: European Journal of Preventive Cardiology, 1 december 2019, DOI: 10.1177/2047487319886018)