...

Vandaar het belang van een studie die in Denemarken werd uitgevoerd met het nationale register van patiënten met een polycysteusovariumsyndroom (n = 18.477) en een kleiner ziekenhuisregister (n = 1.162), dat echter meer details bevatte zodat eventuele voorspellende factoren konden worden opgespoord.De onderzoekers hebben het relatieve risico op ontwikkeling van type 2-diabetes berekend bij vrouwen met een polycysteusovariumsyndroom in vergelijking met een groep van 54.680 vrouwen van dezelfde leeftijd zonder polycysteusovariumsyndroom en zonder diabetes.Tijdens een mediane follow-up van 11,1 jaar was het risico op ontwikkeling van type 2-diabetes 4-maal hoger bij vrouwen met een polycysteusovariumsyndroom dan bij de controlevrouwen (respectievelijk acht en twee per 1.000 persoonsjaren, p < 0,001).De auteurs hebben ook vastgesteld dat de diagnose van diabetes op een jongere leeftijd werd gesteld bij vrouwen met een polycysteusovariumsyndroom dan in de controlegroep (mediane leeftijd van respectievelijk 31 en 35 jaar, p < 0,001). Bij analyse van de ziekenhuisgroep hadden de BMI, het HbA1c-gehalte, de nuchtere glykemie, hyperglykemie bij een orale glucosetolerantietest, insulineresistentie (HOMA) en de serumtriglyceriden een voorspellende waarde wat het optreden van type 2-diabetes betreft. Een hoog aantal bevallingen had een beschermend effect.KH Rubin et al. J Clin Endocrinol Metab. 2017; 102: 3848-57.