...

Het precieze verband tussen polycysteusovariumsyndroom en type 2-diabetes is echter nog niet duidelijk. Weinig longitudinaal onderzoek werd verricht naar het onderliggende mechanisme. Een Australische groep heeft de gegevens van de Australian Longitudinal Study on Women's Health (ALSWH 2000-2015) doorgenomen om de incidentie van het polycysteusovariumsyndroom en voorspellers van type 2-diabetes bij vrouwen van 18-42 jaar te evalueren.Tijdens een follow-up van 1.919 persoonsjaren hebben 186 vrouwen type 2-diabetes gekregen. De incidentie was 4,19 per 1.000 persoonsjaren bij vrouwen met een polycysteusovariumsyndroom en 1,02/1.000 persoonsjaren bij vrouwen zonder polycysteusovariumsyndroom (p < 0,001). Een polycysteusovariumsyndroom was een van de sterkste voorspellers van type 2-diabetes in de totale groep (hazard ratio 3,23, 95% BI 2,07-5,05; p < 0,001) na correctie voor de BMI, het opleidingsniveau, de woonplaats en familiaire antecedenten van type 2-diabetes.Bij analyse volgens het gewicht (normaal, overgewicht en obesitas) steeg de incidentie van type 2-diabetes met het gewicht: respectievelijk 3,21, 4,67 en 8,80. De incidentieverhouding daarentegen was respectievelijk 4,68, 3,52 en 2,36 bij patiënten met een polycysteusovariumsyndroom in vergelijking met vrouwen van dezelfde leeftijd van de controlegroep (p < 0,005).In een notendop:Op grond van die resultaten is opsporing van type 2-diabetes wenselijk minstens om de drie jaar van op de volwassen leeftijd bij alle vrouwen met een polycysteusovariumsyndroom, ongeacht de BMI en de leeftijd.NS Kakoly et al. Diabetes Care. 2019 Jan 31. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. http://care.diabetesjournals.org/content/early/2019/01/29/dc18-1738