...

Volgens de hoofdauteur Roy Taylor (universiteit van Newcastle) versterkt deze studie het idee dat we allemaal een 'persoonlijke vetdrempel' hebben die we aankunnen. Als we die overschrijden, zou dat kunnen leiden tot het ontstaan van DT2, zelfs met een BMI die binnen de norm valt. "Artsen zijn geneigd te denken dat DT2 bij personen met een normaal gewicht een andere oorzaak heeft dan overgewicht. Maar die patiënten wordt meestal niet gevraagd om te vermageren en ze krijgen meteen een geneesmiddelenbehandeling. DT2 is echter niet per se te wijten aan overgewicht. De referentiebasis zou eerder het gewicht tijdens de jongvolwassenheid (ongeveer 21 jaar) zijn."In de studie ReTUNE waren 12 mannen en vrouwen met DT2 en een normaal gewicht (gemiddelde BMI: 24,5) ingesloten en ze moesten een dieet volgen van 800 kcal/d gedurende 2 weken, gevolgd door 4 à 6 weken ondersteuning om het gewichtsverlies in stand te houden. Deze cyclus werd tot 3 keer herhaald, tot ze 10 à 15% gewicht kwijt waren. De auteurs stelden een belangrijke daling van vetten in de lever en de pancreas en van het triglyceridengehalte vast, waarbij alle parameters werden vergeleken met die van de controlegroep zonder diabetes.Uiteindelijk trad bij 8 deelnemers (67%) remissie van DT2 op, die werd bevestigd aan de hand van hun HbA1c. Dat cijfer is vergelijkbaar met wat waargenomen werd bij gewichtsverlies bij patiënten met DT2 en overgewicht of obesitas.Volgens Roy Taylor tonen deze (voorlopige) resultaten aan "dat diabetes te wijten is aan een teveel aan vetten in de lever en de pancreas, ongeacht de BMI. In de lever wijzigt een teveel aan vetten de insulinefunctie. In de pancreas remt dit de aanmaak van insuline af."Referentie: https://www.eurekalert.org/news-releases/929487