...

Vorsers van het Centre hospitalier universitaire vaudois en de École polytechnique fédérale van Lausanne, Zwitserland, hebben onlangs een veelbelovend wapen in de strijd tegen Covid-19 ontdekt. Ze zijn erin geslaagd de monoklonale antistof P5C3 te isoleren uit lymfocyten van een met het sars-CoV-2 geïnfecteerde patiënt. Die antistof blijkt bijzonder krachtig te zijn tegen alle varianten van het sars-CoV-2. Structurele analyse leert dat de antistof zich bindt aan een plaats op het stekeleiwit waar geen mutaties optreden. Zo blokkeert P5C3 de binding van het stekeleiwit aan de cellen die de ACE2-receptor tot expressie brengen. Het is via ACE2 dat het sars-CoV-2 het virus de cellen van de longen binnendringt en infecteert. Daardoor kan het virus zich niet meer vermenigvuldigen en kan het door het immuunsysteem worden geëlimineerd.Het beschermende effect is aangetoond in vivo bij hamsters: hamsters die waren blootgesteld aan een zeer infectieuze dosis van het virus, werden door de antistof beschermd.De wetenschappers hebben de antistof dan gewijzigd om een lange werking bij de mens te verkrijgen, hopelijk een werking die vier tot zes maanden aanhoudt, wat duidelijk beter is dan de drie, vier weken met de klassieke monoklonale antistoffen.Injectie van P5C3 twee- tot driemaal per jaar zou dan ook een zeer interessante preventieve optie kunnen worden bij niet-gevaccineerde,d vatbare mensen en mensen die geen voldoende immuunrespons op het vaccin ontwikkelen, immunogedeprimeerde patiënten, patiënten met een orgaantransplantaat en sommige kankerpatiënten. De antistof zou ook kunnen worden gebruikt in het kader van een combinatietherapie om de ernst van de ziekte na een sars-CoV-2 te verminderen.Op grond van die veelbelovende resultaten voeren de vorsers gesprekken met een start-up voor de productie en de klinische ontwikkeling van de nieuw ontdekte antistof. Ze hopen einde 2022 te kunnen starten met klinische studies."De ontwikkeling van die nieuwe neutraliserende antistof is een belangrijke stap in de strijd tegen de coronapandemie", leggen de auteurs uit. "De antistof dient niet om vaccinatie te vervangen, maar biedt wellicht de mogelijkheid een ernstige Covid-19 beter te behandelen en nieuwe profylactische opties uit te dokteren, vooral bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem." (referentie: Cell Reports, 20 september 2021, doi: 10.1016/j.celrep.2021.109814)