...

Voor hun meta-analyse hebben de auteurs ook de gegevens gebruikt van drie recente, grootschalige studies, waardoor het totale aantal mensen 64% hoger was (in het totaal meer dan 120.000 volwassenen die wereldwijd hebben deelgenomen aan 13 gerandomiseerde studies). Daarbij dus ook de VITAL-studie, de grootste gerandomiseerde studie met omega 3-vetten tot nog toe.Die nieuwe meta-analyse van gerandomiseerde, gecontroleerde studies leert dat het risico op cardiovasculaire accidenten lager was bij mensen die dagelijks extra omega 3-visolie kregen, dan bij de mensen die dagelijks een placebo kregen, op één uitzondering na: CVA. Het risico op myocardinfarct en coronaire sterfte bijvoorbeeld was 8% lager. Volgens de vorsers was de correlatie bijzonder sterk bij gebruik van hoge doses omega 3-visolie. Dat laat vermoeden dat inname van een hogere dosis dan de dosis van 840 mg/d die in de meeste studies werd gegeven, het risico nog sterker zou kunnen verlagen.Naar Y Hu et al. Journal of the American Heart Association. 2019; 8: e013543, online gepubliceerd voor de papieren versie op 30 september 2019. https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.119.013543