...

De wetenschappers voerden een meta-analyse uit van 19 studies uitgevoerd in 16 landen en trachtten zo het verband te onderzoeken tussen omega 3's en de frequentie van infarcten in een steekproef van in het totaal 45.637 mensen, van wie er 7.973 een eerste hartinfarct kregen en er 2.781 zijn overleden.Ze stelden vast dat inname van omega 3's het risico op een fataal infarct met 10% verlaagde, ongeacht de leeftijd, het geslacht, de etnische oorsprong, de aanwezigheid van diabetes of het gebruik van aspirine. (1) Er bleek daarentegen geen enkele correlatie te bestaan tussen bloedmarkers voor omega 3's en een daling van het risico op niet-dodelijke infarcten.Volgens een gerandomiseerde, dubbelblinde studie bij 358 personen die een acuut myocardinfarct hadden doorgemaakt en volgens de huidige aanbevelingen werden behandeld, lijken veel hogere dosissen van omega 3 dan degene die momenteel worden aangeraden (4 g/dag versus 1 g/dag) trouwens een positief effect te hebben op de ontsteking en de remodellering van het myocard 6 maanden na het infarct. (2)Tot slot bestaat er ook een verband tussen de consumptie van omega 3's, die in grote hoeveelheden voorkomen in bepaalde soorten vis, en een afname van markers voor systemische ontsteking, vaatontsteking en myocardfibrose. Er werd geen enkele bijwerking gemeld.(referenties: (1) Jama Internal Medicine, 27 juni 2016, doi: 10.1001/jamainternmed.2016.2925(2) Circulation, 2 augustust 2016, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.019949)