...

Een Europese groep vorsers heeft het effect van de body mass index (BMI) op de veiligheid en de werkzaamheid van een katheterablatie in het algemeen onderzocht en heeft ook een specifieke analyse uitgevoerd van het effect bij gebruik van een koelballonnetje (cryoballon) en nieuwe orale anticoagulantia.2.497 consecutieve patiënten met een AF bij wie een katheterablatie werd verricht in 7 Europese centra, werden volgens hun body mass index in vier groepen ingedeeld: normaal gewicht < 25 kg/m2, overgewicht 25-30 kg/m2, obesitas 30-35 kg/m2 en morbide obesitas ≥ 35 kg/m2), voor vergelijking van de resultaten na ablatie.De patiënten die te veel wogen of zwaarlijvig waren, vertoonden meer comorbiditeit (hypertensie, diabetes en slaapapneu) en bij die patiënten werd vaker een ablatie verricht wegens een niet-paroxismale AF.Het aantal recidieven van atriumfibrillatie tijdens de eerste 12 maanden steeg met de BMI: het aantal recidieven bedroeg respectievelijk 35,2%, 35,7%, 43,6% en 48,0% (p < 0,001). Na een mediane follow-up van 18,8 maanden (spreiding tussen de kwartielen 11-28) en na correctie voor de initiële verschillen was de BMI een onafhankelijke voorspeller van recidief (risicoverhouding 1,01 per kg/m2; 95% BI 1,01-1,02; p = 0,002) boven op de voorspellende waarde van een obstructieveslaapapneusyndroom. De BMI correleerde echter niet met de gerapporteerde complicaties.Het gebruik van nieuwe orale anticoagulantia en ablatie met een cryoballon waren veilig en even effectief als vitamine K-antagonisten en radiofrequentieablatie. De onderzoekers concluderen dat zwaarlijvige patiënten meer comorbiditeit en een verder gevorderde AF vertonen en dat de waarschijnlijkheid van achterwege blijven van recidief van AF na ablatie kleiner is bij zwaarlijvige patiënten dan bij patiënten met een normale BMI. Het gebruik van nieuwe orale anticoagulantia en ablatie met een cryoballon kunnen een optie zijn bij die patiënten.R Providência et al. J Am Heart Assoc. 2019 Oct 15; 8(20): e012253. https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.119.012253