...

Een Amerikaanse groep heeft retrospectief de vroege risico's van bariatrische chirurgie onderzocht bij 443 zwaarlijvige patiënten met een hypertrofische cardiomyopathie (61% vrouwen), van wie er 185 een obstructieve hypertrofische cardiomyopathie hadden. De mediane leeftijd was 50 jaar; 85 patiënten waren 60 jaar of ouder. Bij 72% van de 423 patiënten van wie de BMI bekend was, bedroeg die ≥ 40 kg/m². Andere risicofactoren waren hyperlipidemie (54%), diabetes (50%) en hypertensie (42%).Op het ogenblik van de operatie had iets meer dan 20% van de patiënten van die cohorte hartfalen, 19% atriumfibrillatie en 22% had een automatische defibrillator of een pacemaker. De laparoscopische operaties, die het vaakst waren uitgevoerd, waren een sleeve-gastrectomie (72%) en een Roux-'en Y'-'gastric bypass' (25%).Tijdens het ziekenhuisverblijf (mediane duur 2 dagen) is geen enkel geval van overlijden, myocardinfarct of trombo-embolie gerapporteerd. Men zou kunnen opwerpen dat het aantal patiënten vrij klein was, dat het enkel ging om ziekenhuispatiënten, terwijl die chirurgie meestal ambulant wordt uitgevoerd, en dat er geen gegevens zijn na het ziekenhuisverblijf. Neemt niet weg dat de operaties veilig blijken te zijn en goed worden verdragen. De conclusie is dan ook dat gezien de invloed van obesitas op de overleving op lange termijn bariatrische chirurgie zou moeten worden overwogen bij zwaarlijvige patiënten met een hypertrofische cardiomyopathie die er niet in slagen met conservatieve maatregelen te vermageren.D Sun et al. Am J Cardiol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 3 jan 2022. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2021.11.055