...

In de REDUCE-IT-studie werden 8.179 patiënten gerandomiseerd naar eicosapentaeenzuur (EPA) 2 g 2x/d, 4 g of een placebo. Na een mediane follow-up van 4,9 jaar was de incidentie van items van het primaire eindpunt (cardiovasculaire sterfte, niet-fataal infarct en CVA, coronaire revascularisatie en ziekenhuisopname wegens instabiele angina pectoris) met 4,8% in absolute waarde gedaald in de actief behandelde groep: incidentie 17,2% versus 22,0% in de placebogroep (HR 0,75; 95% BI 0,68-0,83; p < 0,001). Van de patiënten had 58% diabetes. De HR was 0,7 bij de diabetespatiënten en 0,8 bij de patiënten zonder diabetes. De resultaten werden berekend op basis van het eerste optreden van de verschillende items van het primaire eindpunt (goed voor 55% van het totale aantal accidenten dat tijdens de studie werd geregistreerd; de overige 45% waren dus recidieven).Bij seriële analyse van de accidenten bleef het beschermende effect van EPA overeind (HR = 0,75 voor het eerste accident, 0,68 voor een tweede, 0,69 voor een derde en 0,52 voor een vierde of later). Uiteindelijk geeft dat dus een totale daling met 30% (HR 0,70; 95% BI 0,68-0,83; p < 0,0001). Het verschil was hoger bij de patiënten bij wie de serumtriglyceriden bij de start van de inclusie hoger waren, zoals bij diabetespatiënten.Die nieuwe analyse treedt de initiële bevindingen bij en zal de discussie over de serumtriglyceriden als cardiovasculaire risicofactor zeker weer aanzwengelen. Zullen de omega-3-vetzuren dan ook weer meer aandacht krijgen, vooral bij diabetespatiënten?Naar de presentatie van Deepak L Bhatt, ACC 2019, New Orleans 16-18 maart.