...

Werknemers van middelbare leeftijd (≥ 40 jaar) werden regelmatig gecontroleerd in het kader van een programma voor gezondheid op het werk. Er werden analyses uitgevoerd om de incidentie te bepalen van de toename van de IMD of van AS naargelang de nuchtere insuline aan het begin van de studie en in de loop van de tijd, ten opzichte van de BMI bij de start en de evolutie ervan.De gegevens van 1.639 personen konden worden ingesloten in de analyse. Er werd tijdens de follow-up een toename van de IMD vastgesteld bij 238 deelnemers (15%), en 328 (20%) kregen AS. In de logistischeregressieanalyse werden de nuchtere insuline, de BMI en roken vastgesteld als risicofactoren voor de twee CV parameters, terwijl de leeftijd en de diastolische arteriële bloeddruk enkel risicofactoren voor de toename van de IMD waren, en dat er geen verband was tussen mannelijk geslacht en de incidentie van AS. Een aanvullende correctie voor de variatie van de BMI tijdens de follow-up veranderde niets aan deze verbanden, maar de correctie voor de variatie van de nuchtere insuline elimineerde de BMI als risicofactor. De variatie van de nuchtere insuline tijdens de follow-up (maar niet die van de BMI) ging gepaard met een significante toename van de IMD. Hoge initiële waarden van de nuchtere insuline of van de BMI, in combinatie met een grotere verandering tijdens de follow-up, zorgden respectievelijk voor de hoogste risico's voor de twee CV parameters. De analyse van de gecorrigeerde relatieve risico's geeft aan dat de nuchtere insuline en de BMI risicofactoren zijn naast de leeftijd en het geslacht. Wat interessant is, is dat het toevoegen van roker of niet-roker geen hoger risico op toename van de IMD of arteriosclerose veroorzaakte dan met hoge waarden basale insulinemie het geval is.Tot besluit gaan volgens de auteurs een hogere basale waarde van nuchtere insuline en de stijging ervan in de loop van de tijd gepaard met progressie van de atherogenese en vervangen ze de BMI als risicofactoren.Referentie: congres van EASD van 2021 - https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-021-05519-y#Sec1