Nog een andere vorm van ongelijkheid tussen de geslachten

04/10/18 om 10:51 - Bijgewerkt om 11:23

Type 2-diabetes verhoogt het cardiovasculaire risico bij mannen en vrouwen, maar het metabole profiel verslechtert meer bij vrouwen dan bij mannen. De verklaring die daarvoor naar voren wordt geschoven, is dat type 2-diabetes het beschermende effect van het vrouwelijke geslacht op het cardiovasculaire risico afzwakt of opheft. Mogelijk, maar er is weinig bekend over het initiële risicoprofiel van vrouwen die diabetes dreigen te ontwikkelen.

Nog een andere vorm van ongelijkheid tussen de geslachten

© -

Nederlandse onderzoekers hebben daarom de gegevens van de Maastricht Study doorgenomen (Rianneke de Ritter et al. PS 01-270) voor een transversale analyse van de correlatie tussen prediabetes en type 2-diabetes en de cardiovasculaire risicomarkers om eventuele verschillen tussen mannen (n = 1.666) en vrouwen (n = 1.536) voor en na het optreden van type 2-diabetes op te sporen. De analyses werden gestratificeerd volgens het geslacht met een normaal glucosemetabolisme als referentie.

In vergelijking met mensen met een normaal glucosemetabolisme waren de verschillen in systolische bloeddruk (hoger), HDL-cholesterolconcentratie (lager) en triglyceriden (hoger) bij patiënten met prediabetes groter bij vrouwen dan bij mannen. Al met al waren de verschillen bij vrouwen met prediabetes vergelijkbaar met die bij mannen met diabetes.

In vergelijking met mensen met een normaal glucosemetabolisme waren de BMI en de middelomtrek echter hoger bij vrouwen met diabetes dan bij mannen met diabetes. In het stadium van prediabetes was er een tendens in die zin.

De studie leert dus dat er verschillen in cardiometabole risicofactoren bestaan tussen mannen en vrouwen nog voor het stadium van type 2-diabetes (verschillen in het nadeel van vrouwen). Die zouden kunnen verklaren waarom het metabole profiel sneller verslechtert bij vrouwen met diabetes. Bij vrouwen die diabetes dreigen te krijgen, moet je dan ook de bovenvermelde risicofactoren krachtig aanpakken.

EASD 2018, Berlijn, 1-5 oktober