Dankzij chemotherapie zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten aanzienlijk toegenomen. De voorbije jaren is evenwel duidelijk geworden dat chemotherapie toxisch kan zijn voor het hart.

"Artsen en patiënten staan dus voor een dilemma: de chemo progressief aanpassen met het risico dat de kanker heropflakkert, of de behandeling voortzetten wetende dat de patiënt dan misschien hartinsufficiëntie zal ontwikkelen. Bovendien overleven steeds meer patiënten kanker maar krijgen ze te maken met cardiale bijwerkingen na de behandeling. Het belang van preventie, diagnose, behandeling en opvolging van die cardiovasculaire effecten is dus niet te onderschatten", benadrukken de vertegenwoordigers van de BSC, voorgezeten door prof. Marc Claeys (UZ Antwerpen).

Huisartsen sensibiliseren

Prof. Patrizio Lancellotti (CHU Luik), een van de specialisten die zich wereldwijd mobiliseren om deze problematiek onder de aandacht te brengen, wil een expertengroep in dit domein bijeenbrengen en richt in 2019 een nieuwe Raad voor cardio-oncologie op. De voorbije zomer werd in Europa al zo'n raad in het leven geroepen, met de bedoeling om cardiologen en huisartsen te sensibiliseren voor de potentiële effecten van een kankerbehandeling.

De cardio-oncologie wordt momenteel in ons land door de overheid niet erkend noch specifiek gefinancierd. In een aantal diensten werken de cardiologen officieus al nauw samen met de oncologen. "We willen gespecialiseerde gemengde centra oprichten", stelt prof. Lancellotti.

"De diensten voor cardio-oncologie moeten gezien worden als een associatie van zorgprofessionals die multidisciplinaire evaluaties uitvoeren tijdens de kankerbehandeling en samen gecoördineerde zorg aanbieden. De cardiale bijwerkingen van de kankerbehandelingen en van radiotherapie kennen, evenals de voor- en nadelen van de oncologische behandelingen, geeft de patiënten de beste kansen om geen ziekte te ontwikkelen op lange termijn. De cardio-oncologie moet ervoor zorgen dat er voor, tijdens en na de kankerbehandeling maatregelen worden getroffen", benadrukken de BSC-vertegenwoordigers.

In 2020 organiseert de Belgian Society of Cardiology een eerste sensibiliseringsdag over 'hart en oncologie'. De Belgian Heart Foundation kent bij die gelegenheid een onderzoeksbeurs toe om de cardio-oncologie te ondersteunen.