...

De leerlingen gaan weer naar school en het aantal sars-CoV-2-infecties is weer aan het stijgen. De terugkeer naar school baart wetenschappers, ouders en leerkrachten zorgen. Er is echter goed nieuws. Te oordelen naar de resultaten van een Schotse studie, zouden leerkrachten geen hoger risico lopen.Vorsers hebben het risico op ziekenhuisopname met Covid-19 en op een ernstige Covid-19 bij leerkrachten en hun gezinsleden vergeleken met het risico bij gezondheidswerkers en volwassenen van werkende leeftijd in de algemene bevolking. Ze hebben daarvoor een groot op de populatie gebaseerd casus-controleonderzoek uitgevoerd tijdens de periode van maart 2020 tot juli 2021, met twee perioden van sluiting van de scholen (zomer 2020 en winter 2020/2021), twee perioden van volledige opening (herfst 2020 en zomer 2021) en een progressieve heropening (lente 2021).Het cohortonderzoek werd uitgevoerd bij 132 420 volwassenen van 21-65 jaar met een Covid-19 en een willekeurig staal van 1 306 566 vergelijkbare controlepersonen qua leeftijd, geslacht en algemene praktijk. De volwassenen die les gaven in een Schotse school, werden teruggevonden via de General Teaching Council for Scotland en hun gezinsleden via een uniek eigendomsreferentienummer. De meeste leerkrachten waren jong (gemiddelde leeftijd 42 jaar), van het vrouwelijke geslacht (80%) en hadden geen comorbiditeit (84%). Tijdens de studieperiode was het risico op ziekenhuisopname met Covid-19 lager dan 1% bij de leerkrachten, de gezondheidswerkers en de volwassenen van werkende leeftijd in de algemene bevolking. Na correctie voor meerdere factoren zoals de leeftijd, het geslacht, het ras en de comorbiditeit was het risico op ziekenhuisopname met Covid-19 77% lager bij de leerkrachten dan in de algemene bevolking en was het risico op een ernstige Covid-19 56% lager.Toen de scholen voor het eerst werden geopend in de herfst van 2020 was het aantal ziekenhuisopnames met Covid-19 20% hoger bij de leerachten en was het risico op een ernstige Covid-19 45% lager. Bij de gezinsleden van de leerkrachten was dat aantal respectievelijk 9% en 27% lager en bij de gezondheidswerkers, die de patiënten verzorgden, was dat aantal respectievelijk 108% en 126% hoger. Soortgelijke risico's werden gemeten bij de leerkrachten bij de heropening van de scholen in de zomer van 2021. De cijfers waren hoger dan in de lente en de zomer van 2020, toen de meeste scholen gesloten waren.Tijdens de perioden dat de scholen gesloten waren, was het risico op ziekenhuisopname ongeveer de helft lager bij de leerkrachten dan bij de volwassenen van werkende leeftijd in de algemene bevolking en steeg het risico met factor 2,4 in de herfst van 2020, toen de scholen opnieuw werden geopend, tot hetzelfde niveau als in de algemene bevolking. Tijdens de twee perioden van opening van de scholen was het relatieve risico op een ernstige Covid-19 niet hoger bij de leerkrachten en hun gezin dan in de algemene bevolking.In een observatiestudie kan geen conclusie worden getrokken over een eventueel oorzakelijk verband. De vorsers kunnen dus niet zeggen waarom leerkrachten geen hoger risico lopen dan andere volwassenen van werkende leeftijd. De resultaten zijn in elk geval geruststellend voor de leerkrachten, hun gezinsleden, de politici die de beslissingen moeten nemen, en de bevolking in het algemeen. (referentie: British Medical Journal, 2 september 2021, doi: 10.1136/BMJ.N2060)