...

Ter herinnering, dapagliflozine is een SGLT2-remmer (remmer van de natrium-glucose-cotransporter 2), die werd ontwikkeld voor de behandeling van type 2-diabetes. Van alle nieuwe antidiabetica moet worden bewezen dat ze veilig zijn voor het hart- en vaatstelsel. Tijdens die studies is gebleken dat dapagliflozine sterke invloed heeft op het optreden en de evolutie van hartfalen. Dat heeft de aanzet gegeven tot de DAPA-HF-studie. De DAPA-HF-studie is een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie die werd uitgevoerd bij 4.744 patiënten met hartfalen met een verminderde linkerventrikelejectiefractie. De patiënten werden gerandomiseerd naar dapaglifozine 10 mg/d (n = 2.373) of een placebo (n = 2.371). De mediane follow-up bedroeg 18,2 maanden.De initiële kenmerken van de twee groepen waren vergelijkbaar: gemiddelde leeftijd 66 jaar, 76% mannen, gemiddelde linkerventrikelejectiefractie 31%, 55% ischemisch hartlijden, 42% diabetes. Naast dapagliflozine of placebo kregen de patiënten een optimale medische behandeling.Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte en verergering van het hartfalen. De resultaten waren beter met dapagliflozine dan met placebo: daling van de incidentie van optreden van een van de items van het primaire eindpunt met 26% (HR 0,74; p < 0,00001) en daling van de incidentie van optreden van de individuele items van dat samengesteld eindpunt: 30% lager risico op verergering van hartfalen (HR 0,70; p = 0,00003) en 18% lagere cardiovasculaire sterfte (HR 0,82; p = 0,029). De resultaten waren vergelijkbaar in alle onderzochte subgroepen, ook bij patiënten zonder diabetes, en ongeacht de geneesmiddelen die werden gebruikt voor de optimale behandeling. Daarnaast verbeterde de levenskwaliteit significant en verminderde de nierfunctie minder bij de patiënten van de dapagliflozinegroep.In tegenstelling tot eerdere gegevens werd geen hoger risico op fracturen of amputatie vastgesteld.En kers op de taart, de totale sterfte daalde met 17% (HR 0,83; p = 0,022).John McMurray heeft de resultaten gepresenteerd op een persconferentie en tijdens de eerste hotlinesessie van het ESC 2019. Hij sprak van een belangrijke aanwinst en merkte op dat de klinische effecten van dezelfde grootteorde zijn als bij gebruik van ACE-remmers. Hij benadrukte verder dat die resultaten werden behaald bij patiënten die al een 'optimale' behandeling kregen.Naar de presentaties van John McMurray, Glasgow, Verenigd Koninkrijk (ESC 2019, Parijs, 31 augustus - 4 september).