...

Twee onderzoeksters hebben daarvoor alle degelijke studies die tussen 2008 en 2018 werden gepubliceerd, doorgenomen. De evaluatie van het cardiovasculaire risico in de primaire preventie wordt grotendeels gebaseerd op de leeftijd en de klassieke risicofactoren. Daardoor wordt het risico bij sommige nog jonge vrouwen echter onderschat.Om jonge, niet-gemenopauzeerde vrouwen die een hoog cardiovasculair risico lopen op te sporen en te beschermen, moet je buiten de begane banen treden en weten dat niet-gemenopauzeerde vrouwen over het algemeen wel een laag risico lopen, maar dat er toch subgroepen zijn die een hoog risico lopen. We denken daarbij aan vrouwen met diabetes, een metabool syndroom en rooksters (alle drie belangrijke risicofactoren) en vrouwen met diverse aandoeningen die specifiek zijn voor vrouwen van vruchtbare leeftijd en die specifieke risicofactoren kunnen vormen of een al verhoogd cardiovasculair risico nog kunnen verhogen (polycysteusovariumsyndroom, voortijdige chirurgische of farmacologische menopauze en zwangerschapscomplicaties zoals zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie). De gegevens over behandeling van onvruchtbaarheid en medisch geassisteerde voortplantingstechnieken zijn beperkt en tegenstrijdig.De onderzoeksters zijn de mening toegedaan dat niet-gemenopauzeerde vrouwen die aan die criteria voldoen, tijdig moeten worden gescreend op hart- en vaataandoeningen, nauwgezet moeten worden gevolgd en hun levenswijze eventueel moeten aanpassen.K Srivaratharajah & BL Abramson. CMAJ February 11, 2019; 191: E159-E163. http://www.cmaj.ca/content/191/6/E159