...

Japanse vorsers hebben een studie uitgevoerd bij 100 ambulante of ziekenhuispatiënten met diabetes (gemiddelde leeftijd 51 jaar, 71% mannen). Ze hebben een sterke correlatie vastgesteld tussen de concentratie geglycosyleerde albumine in tranen (lichaamsvocht dat op niet-invasieve wijze kan worden afgenomen) en in het bloed (daarvoor is een toegang tot de bloedbaan vereist). De correlatie bleef overeind na correctie voor de leeftijd, het geslacht, obesitas, het bestaan en de ernst van nierlijden (ß = 0,738; 95% BI 0,594-0,882).De concentratie van geglycosyleerde albumine in tranen weerspiegelt de gemiddelde glykemie van de laatste twee weken. Als de bovenstaande gegevens worden bevestigd en als die concentratie in de klinische praktijk kan worden gemeten, wordt het mogelijk de glykemiecontrole op niet-invasieve wijze te evalueren, wat toch veel minder belastend is dan zelfmonitoring van de glykemie.Naar de presentatie van M. Aihara, Poster 644, European Association for the Study of Diabetes (EASD) virtual meeting 2020.