...

De HARP-MINOCA-studie werd uitgevoerd bij 301 vrouwen met een myocardinfarct, van wie er 170 een coronaire stenose < 50% vertoonden bij coronariografie en geen duidelijke dissectie van een kransslagader. Bij die vrouwen werden een optische coherentietomografie (OCT) en beeldvorming door magnetische kernspinresonantie (MRI) uitgevoerd om het oorzakelijke mechanisme te achterhalen. Positieve identificatie in 46% van de gevallen met enkel een OCT (n = 145), in 74% van de gevallen met enkel MRI (n = 116) en in 84,5% van de gevallen met een combinatie van beide (p < 0,001 in vergelijking met enkel OCT of enkel MRI). Bij 44% van de patiënten werd een ischemisch letsel vastgesteld bij MRI zonder afwijkingen bij OCT. Gezien die discordantie moet worden gedacht aan een coronaire spasme of een trombo-embolie.Een MINOCA kan maar goed worden behandeld als het pathofysiologische mechanisme ervan bekend is. De studie pleit dan ook voor multimodale beeldvorming in de hoop zo de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit, die toch vrij hoog zijn (24% cardiovasculaire accidenten na vier jaar en 11% sterfte na vijf jaar) te verlagen.Naar de presentatie van H Reynolds, American Heart Association (AHA) virtual meeting 2020.