...

Een groep uit Lausanne heeft een studie uitgevoerd bij 3.462 mensen zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis die in het kader van een populatieonderzoek via vragenlijsten informatie hadden gegeven over de frequentie (0 tot 7) en de duur (minder dan of meer dan een uur) van de middagdutjes die ze tijdens de afgelopen week hadden genomen.Tijdens een follow-up van 17.796 persoonsjaren (mediaan 5,3 jaar, maximum 7,8 jaar) werden 155 accidenten gedocumenteerd en bevestigd door een comité van onafhankelijke experts.Het risico op accidenten bleek significant kleiner te zijn bij mensen die 1 tot 2 keer per week een middagdutje namen, dan bij mensen die geen middagdutje namen (HR 0,52; 95% BI 0,28-0,95) en het verschil bleef overeind na correctie voor een slaapapneusyndroom, de duur van de slaap 's nachts en overmatige slaperigheid overdag. Het risico was hoger bij mensen die 6 tot 7 keer per week een middagdutje namen (HR 1,67; 95% BI 1,10-2,55), maar dat verschil verdween na correctie voor de bovenvermelde factoren (HR 0,89; 95% BI 0,58-1,38) Er werd geen correlatie waargenomen tussen de duur van de middagdutjes en de cardiovasculaire accidenten.De auteurs concludeerden dat mensen die één tot twee keer per week een middagdutje nemen, ongeacht de duur ervan, minder risico lopen op cardiovasculaire problemen, maar dat was niet zo bij mensen die vaker een middagdutje namen. De onderzoekers denken dat de frequentie van middagdutjes een verklaring zou kunnen vormen voor de tegenstrijdige resultaten die studies naar het verband tussen een middagdutje en cardiovasculaire accidenten hebben opgeleverd.N Häusler et al. Heart. 9 sep 2019. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://heart.bmj.com/content/early/2019/08/16/heartjnl-2019-314999.long