...

De auteurs hebben het Zweedse nationale register doorgenomen en de patiënten van 40-85 jaar geselecteerd die tussen 2001 en 2012 een acuut myocardinfarct (181 696 van wie 5,7% eigenaars van een hond) of een ischemisch CVA (154 617 van wie 4,8% eigenaars van een hond) hadden doorgemaakt. Ze hebben dan de totale sterfte en het risico op een nieuwe ziekenhuisopname voor hetzelfde probleem tot in 31 december 2012 berekend. Het overlijdensrisico na een ziekenhuisopname wegens een acuut myocardinfarct was tijdens de totale duur van de follow-up lager bij de mensen die een hond hadden: het was 33% lager bij patiënten die alleen woonden, en 15% lager bij patiënten die samenwoonden met een partner of een kind. Ook na een ischemisch CVA was het overlijdensrisico lager bij de eigenaars van een hond: 27% lager als ze alleen woonden, en 12% lager als ze samenwoonden met een partner of een kind.Ook was het risico op ziekenhuisopname wegens een recidief van myocardinfarct 7% lager bij de patiënten die een hond hadden. Tot besluit, de prognose na een ernstig cardiovasculair accident blijkt beter te zijn bij patiënten die een hond hebben. Mogelijke verklaringen daarvoor zouden kunnen zijn dat die mensen meer lichaamsbeweging nemen en minder depressief en eenzaam zijn. (referentie: Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 8 oktober 2019, doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.118.005342)https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCOUTCOMES.118.005342