...

De auteurs hebben hun gegevens en informatie over het rookgedrag verzameld van bijna 8700 mensen die hadden deelgenomen aan de Framingham Heart Study en geen hart- en vaataandoening vertoonden bij inclusie in de studie. Tijdens een mediane follow-up van 27 jaar werd de incidentie van hart- en vaataandoeningen vergeleken bij rokers, ex-rokers en niet-rokers.Op de wetenschappelijke sessies van de American Heart Association in 2018 werden drie belangrijke resultaten gepresenteerd.Ten eerste, meer dan 70% van de hart- en vaataandoeningen bij rokers of ex-rokers is opgetreden bij patiënten die minstens 20 pakjesjaren gerookt hadden. Ten tweede, het risico op optreden van een myocardinfarct of CVA daalde met 38% bij de rokers die al minstens vijf jaar gestopt waren met roken, in vergelijking met de proefpersonen die bleven roken. Tot slot, pas na 16 jaar rookstop daalde het cardiovasculaire risico bij rokers weer tot het niveau dat werd gemeten bij mensen die nooit hadden gerookt. Volgens de hoofdauteur Meredith Duncan moeten die resultaten ertoe aanzetten om te stoppen met roken ongeacht het rookgedrag. (referentie: American Heart Association, News release, 5 november 2018)https://newsroom.heart.org/news/if-you-smoke-now-is-a-very-good-time-to-quit