...

Gemiddeld treden hart- en vaataandoeningen 15 jaar eerder op bij diabetespatiënten. Ze zijn de belangrijkste oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Het verband tussen diabetes en hart- en vaataandoeningen blijkt bijzonder sterk te zijn bij vrouwen. De sterfte aan diabetes is hoger bij vrouwen dan bij mannen (respectievelijk 2,1 en 1,8 miljoen per jaar) en dat is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een hogere cardiovasculaire sterfte bij vrouwen.Coronairlijden is de frequentste en dodelijkste ziekte. De sterfte aan coronairlijden is 1,8-maal hoger bij vrouwen met diabetes dan bij vrouwen zonder diabetes en 1,5-maal hoger bij mannen met diabetes dan bij mannen zonder diabetes. De sterfte aan hartfalen is 5-maal hoger bij vrouwen met dan bij vrouwen zonder diabetes en is 2-maal hoger bij mannen met dan bij mannen zonder diabetes.Perifeer arterieel lijden komt 1,8-maal vaker voor bij vrouwen met diabetes dan bij mannen met diabetes.Voor die verschillen tussen mannen en vrouwen is nog geen goede verklaring gevonden. Dat alles wordt intensief onderzocht. Sowieso moeten we vrouwen met diabetes dus stellig aanraden om een gezonde levenswijze te volgen.E Dal Canto et al. Eur J Prev Cardiol. 2019 Dec;26(2_suppl):25-32. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487319878371?