...

Onvoldoende lichaamsbeweging en een sedentair leven correleren met een veel hoger risico op metabole problemen zoals obesitas, insulineresistentie, type 2-diabetes en cardiovasculaire accidenten. De auteurs hebben onderzocht of een vermindering van de hoeveelheid lichaamsbeweging gedurende slechts 14 dagen negatieve effecten heeft.De studie werd uitgevoerd bij 28 patiënten (18 vrouwen en 10 mannen) die gewoonlijk actief waren (> 10.000 stappen per dag). De gemiddelde leeftijd was 32 jaar en de gemiddelde BMI 24,3 kg/m2. De patiënten werden drie keer geëvalueerd: bij inclusie in de studie, na 14 dagen van een meer sedentair leven (gemiddeld 1.500 stappen per dag) en 103 minuten meer rust in waaktoestand en tot slot 14 dagen na hervatting van de vroegere activiteit.Na een vermindering van de hoeveelheid lichaamsbeweging gedurende 14 dagen was de endotheelfunctie (die de cardiovasculaire gezondheid weerspiegelt) 1,8% minder goed; de totale hoeveelheid vet, de hoeveelheid vet in de lever en de middelomtrek waren toegenomen, de gevoeligheid voor insuline was afgenomen en de cardiorespiratoire functie was minder goed. Maar 14 dagen na hervatting van de vroegere lichaamsbeweging was dat allemaal weer in orde gekomen, gelukkig maar. De vorsers stellen dat boodschappen die tot doel hebben de volksgezondheid te verbeteren, de nadruk moeten leggen op de nefaste effecten van fysieke inactiviteit, ook gedurende korte tijd, en moeten uitleggen dat de gebruikelijke, eenvoudige fysieke activiteiten dat voorkomen.Naar K.A. Bowden Davies et al. EASD 2019 poster 1146.