...

Franse auteurs hebben tussen januari 2015 en september 2017 733 patiënten gerekruteerd, die in drie leeftijdsgroepen werden ingedeeld: minder dan 65 jaar, 65 tot 80 jaar en 80 jaar of ouder. Alle patiënten hebben een programma van cardiale revalidatie van 25 sessies gevolgd.De wetenschappers hebben fysieke variabelen zoals het maximale zuurstofverbruik en psychische variabelen zoals de score van angst en depressie voor en na de cardiale revalidatie gemeten.Na de 25 sessies werd in de drie leeftijdsgroepen een significante verbetering van de fysieke en psychische parameters vastgesteld. "Het inspanningsvermogen verbeterde en angst en depressie verminderden", zei Gaëlle Deley, die de studie heeft geleid.Nog een andere vaststelling: de patiënten die bij de start van het programma de laagste inspanningscapaciteit hadden, hebben het meeste baat gevonden bij de oefeningen, ongeacht de leeftijd.Het effect van de initiële mentale toestand op het resultaat van de cardiale revalidatie hing af van de leeftijd van de patiënt. "De patiënten jonger dan 65 jaar die erg angstig waren voor de start van het programma, en depressieve 65-plussers hebben het meeste baat gevonden bij de fysieke training", concludeerde prof. Deley.(referentie: Canadian Journal of Cardiology, oktober 2019, DOI: 10.1016/j.cjca.2019.05.038)https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(19)30389-7/fulltext