...

Deze Braziliaanse studie werd uitgevoerd bij 113 patiënten van gemiddeld 60 jaar (73% mannen) die een STEMI hadden doorgemaakt. De patiënten werden bij opname op de coronaire intensive care ondervraagd over hun eetgewoontes.58% van de patiënten zei dat ze het ontbijt minstens 3 keer per week oversloegen (d.w.z. geen echte vaste voeding voor het middagmaal) en 51% zei dat ze minstens 3 keer per week kort na het avondmaal gingen slapen (< 2 uur na het avondmaal, zoals vaak het geval is bij mensen die laat eten). 41% erkende beide slechte eetgewoontes te hebben.De incidentie van een samengesteld eindpunt van overlijden, nieuw infarct of angina pectoris tijdens de eerste 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis was vier- tot vijfmaal hoger bij de patiënten die beide slechte eetgewoontes vertoonden.In deze studie gebruikten patiënten met die slechte eetgewoontes significant vaker statines dan de andere (76% versus 35%). Ook patiënten met een ongunstige prognose namen significant vaker statines in (72% versus 46%). Die vaststelling wijst erop dat de patiënten statines beschouwen als een alternatief voor een gezonde voeding of als een middel om de negatieve effecten van een ongezonde levenswijze op te heffen. Dat is natuurlijk verkeerd. Ter herinnering, geneesmiddelen dienen te worden gecombineerd met de klassieke niet-farmacologische maatregelen en vervangen die laatste niet.G.N.F. Musse et al. Eur J Prev Cardiol. 2019 Apr 17. [Online gepubliceerd voor de papieren versie].