...

Van de Belgische cardiologen lieten er 287 aan het Riziv weten dat ze liever hun eigen tarieven toepassen dan degene die zijn afgesproken binnen de Nationale Commissie - dat is 23,70% van het aantal cardiologen die het Riziv kent. De cardiologen wijzen vaker het tarievenakkoord af dan artsen-specialisten in het algemeen. Het gemiddelde voor heel België over alle specialismen bedraagt 18,97%. Voor huisartsen bedraagt het Belgische gemiddelde 10,51%.Specialismen waar heel veel artsen de tariefakkoorden niet willen toepassen zijn dermatologie (69,00%), oftalmologie (59,62%) en plastisch chirurgen (56,00).Specialisten die zelden hun eigen tarief toepassen zijn geriaters (1,52%), spoedartsen (1,83%) en oncologen (2,77%) - en ook nog de internisten (inclusief diabetologen 4,23%).Het is van 2003 geleden dat meer dan 23% van de cardiologen deconventioneerden - de laatste 15 jaar schommelde dat cijfer iets lager - rond de 20%.Bij het miniakkoord van vorig jaar zag je al een iets oplopende trend. Het officiële percentage cardiologen dat in 2017 niet tot het akkoord toetrad, bedroeg 21,56% (maar een maand later werd op de Nationale Commissie een percentage gemeld van 23,75%).In 2000 wezen een recordaantal cardiologen het akkoord af, met name 35,58%. De laatste cijfers komen uit het VBS-jaarverslag van dokter Marc Moens.