...

Een Australische groep van de Victoria University (Melbourne) heeft de literatuur doorgenomen over het verband tussen lopen en joggen en de totale sterfte, de cardiovasculaire en/of de kankersterfte bij volwassenen. De vorsers hebben voor hun meta-analyse veertien studies gehandhaafd van zes prospectieve cohorten met in het totaal 232 149 deelnemers die gedurende 5,5 tot 35 jaar werden gevolgd. 25 951 deelnemers (11%) zijn tijdens de follow-up gestorven.De auteurs stellen vast dat lopen correleerde met een daling van de totale sterfte, de cardiovasculaire sterfte en de kankersterfte met respectievelijk 27%, 30% en 23%. Er werd geen significante correlatie vastgesteld met de wekelijkse frequentie, de wekelijkse duur, de snelheid en de totale afgelegde afstand.Zelfs een beperkte loopinspanning (een keer per week of nog minder gedurende minder dan 50 minuten tegen een snelheid van minder dan 8 km/uur) correleert met een betere gezondheid en een betere levensverwachting. Het overlijdensrisico daalt al als je per week 25 minuten lichaamsbeweging minder neemt dan de aanbevolen hoeveelheid.Volgens die studie zal meer lopen ongeacht de hoeveelheid de volksgezondheid en levensverwachting waarschijnlijk sterk verbeteren. Lopen, al is het maar één keer per week, is beter dan niet lopen, maar meer lopen heeft daarom nog geen groter effect op de sterfte. (referentie: British Journal of Sports Medicine, 4 november 2019, DOI: 10.1136/bjsports-2018-100493)