...

De vorsers hebben de cardiovasculaire en de totale sterfte vergeleken bij patiënten met wittejashypertensie (hoge bloeddruk op spreekuur, maar normale bloeddruk bij meting thuis of ambulante 24 uursbloeddrukmeting) zonder linkerventrikelhypertrofie bij echocardiografie en zonder daling van de geraamde glomerulusfiltratiesnelheid en mensen met een normale bloeddruk (normale bloeddruk op spreekuur en thuis). Patiënten met hypertensie (hoge bloeddruk op spreekuur en thuis) en alle patiënten met hart- of nierlijden (ongeacht de bloeddruk) vormden de controlegroep. In het totaal ging het om 1.423 patiënten.Tijdens een mediane follow-up van 29 jaar zijn 526 mensen overleden, van wie 165 aan een hart- en vaataandoening. Na correctie voor vertekenende factoren was de cardiovasculaire sterfte lager bij patiënten met wittejashypertensie dan bij patiënten met hypertensie zonder eindorgaanaantasting, maar hoger dan bij mensen met een normale bloeddruk zonder eindorgaanaantasting (relatief risico 2,0; 95 % BI: 1,1-3,6; p = 0,02). Idem wat de totale sterfte betreft. Mensen met wittejashypertensie liepen ook een hoger risico op ontwikkeling van hypertensie of eindorgaanaantasting over een periode van tien jaar dan mensen met een normale bloeddruk zonder eindorgaanaantasting.Volgens die gegevens zijn de cardiovasculaire sterfte, de totale sterfte en het risico op ontwikkeling van hypertensie bij mensen met wittejashypertensie lager dan bij patiënten met hypertensie, maar hoger dan bij mensen met een normale bloeddruk. G. Mancia et al. Hypertension. 2022 Feb 22. Online gepubliceerd voor de papieren versie. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18792