...

Beide interventies waren beter dan een placebo. De beste resultaten werden behaald met de niet-farmacologische maatregelen (N Engl J Med. 2002; 346: 393-403). Na beëindiging van de gerandomiseerde studie hebben de meeste patiënten deelgenomen aan een langetermijnfollow-up (DPP-Outcomes Study), waarin niet-farmacologische maatregelen werden voorgesteld aan alle patiënten en waarbij de patiënten van de metforminegroep verder met metformine werden behandeld.Na een mediane follow-up van 21 jaar was de prevalentie van type 2-diabetes wat lager bij de patiënten die aanvankelijk waren gerandomiseerd naar een wijziging van de levenswijze (53 %) of metformine (55 %), dan in de placebogroep (60 %).453 patiënten zijn overleden, van wie 170 aan kanker en 131 aan een hart- en vaataandoening. Er was geen significant verschil in totale sterfte, kankersterfte en cardiovasculaire sterfte tussen de placebo en metformine (HR respectievelijk 0,99 - 1,04 - 1,08) en de niet-farmacologische maatregelen (HR respectievelijk 1,02 - 1,07 - 1,18). Bij sensitiviteitsanalyses, waarbij rekening werd gehouden met de veranderingen tijdens de follow-up (vooral later opstarten van metformine), werden soortgelijke resultaten verkregen.Er is geen duidelijk bewijs van effect op optreden en de ernst van complicaties. Dat doet dan ook vragen rijzen over de gegrondheid van de Standards of Medical Care in Diabetes -2022 van de American Diabetes Association, die stellen dat metformine "should be considered" bij de behandeling van prediabetes. Ter herinnering, de EASD handhaaft die optie niet.Naar CG Lee CG et al. Diabetes Care 2021; 44: 2775-82.