...

Op het 55e jaarlijkse congres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD 2019, Barcelona, 16-20 september) werd een studie gepresenteerd die de respons op de behandeling heeft onderzocht volgens het geslacht. Er zijn immers aanwijzingen dat een basale insuline de glykemie minder goed onder controle brengt bij vrouwen dan bij mannen.Ook bij analyse van de REALI-studie blijkt dat zo te zijn: het HbA1c-gehalte daalde minder bij vrouwen. Dat fenomeen wordt teruggevonden ongeacht het type studie (observationele of interventionele studie) en vrijwel in dezelfde mate in de verschillende landen.Maar geen reden tot paniek. Het verschil is klein, ongeveer 0,15% (0,91% versus 0,76%). Het verschil is weliswaar statistisch significant (p = 0,032), maar je kan je toch afvragen of dat wel klinisch betekenis heeft. Aangezien de gemiddelde duur van de follow-up 16 maanden bedraagt, kan uiteraard geen antwoord worden gegeven op die vraag. Wel heeft dat ertoe geleid dat het aantal patiënten dat na 6 maanden een HbA1c <7 % of < 7,5% had, lager was bij mannen dan bij vrouwen: respectievelijk 27,5% versus 21,3% en 49,2% versus 44,5% (p telkens < 0,01).Naar M. Bonnemaire et al. EASD 2019 poster 899.